O nás

O nás

Naše společnost byla založena za účelem poskytování výuky německého a francouzského jazyka především online cestou. Navazujeme na zkušenosti se skupinovou i individuální výukou od roku 2010 ať už online či prezenční formou.

Ve výuce se zaměřujeme na studenta a jeho specifické potřeby. Zkušenosti máme s výukou prakticky všech věkových skupin. Vzhledem k preferované formě výuky online se specializujeme na děti starší 10 let a dospělé i seniory neomezeného věku. Soustředíme se na výuku ve firmách, vypisujeme veřejnostní kurzy. Učíme klienty, kteří se potřebují připravit na zkoušku (maturita, VŠ, DELF/DALF, Goethe Zertifikat), ale i osoby, kteří se jazyk učí čistě pro sebe a nechtějí podléhat žádnému vnějšímu tlaku. Radostí pro nás je právě již zmíněná individualita každého jedince a možnost spolupracovat při procesu zlepšování jazykových dovedností s různými osobnostmi. Pokud jsou tyto s naší výukou spokojeny, je to pro nás největší zadostiučinění.

Neopomínáme ani studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. V oblasti studentů se zdravotním postižením máme největší zkušenost s jazykovou výukou u osob s postižením zraku včetně úplně nevidomých.

Výukové materiály

Výukové materiály vybíráme dle potřeb našichkonkrétních studentů a dle společně stanovených výukových cílů.

V kurzech nižší jazykové úrovně doporučujeme postupovat podle učebnice.

V pokročilejších a zejména pak v pokročilých kurzech vycházíme nejraději z autentických online dostupných materiálů. Dle kontextu dané výuky hledáme vhodné téma a jazykovou úroveň výchozího studijního materiálu. Ten si pak sami didakticky zpracujeme, nebo použijeme pedagogické podklady např. z mediálních webů TV5MONDE, Deutsche Welle, či přímo online dostupné ukázkové materiály k požadovaným zkouškám (státní maturita, DELF/DALF, Zertifikat Deutsch).

Práci s učebnicí a autentickými materiály kombinujeme dle konkrétních potřeb a požadavků účastníka/ů kurzu.

Online výuka

Výuka probíhá prostřednictvím předem dohodnutého programu pro online meeting (Skype, Microsoft Teams, WebEx, Zoom, aj.). Pro potřeby písemného kontaktu je v hodině využíván chat.

Podklady k výuce zasíláme klientům ideálně s předstihem, nejčastěji v editovatelné textové podobě, aby si je každý na hodinu stačil vytisknout, nebo připravit v takové formě, která je pro něj nejpříjemnější.

V případě opravdových odpůrců moderních komunikačních technologií s nadšením pro jazyk může hodina proběhnout i přes telefon. Klient si však musí zajistit tisk zaslaných podkladů, pokud netrvá na výuce pouze s učebnicí. V případě skupiny takových studentů je využita služba konferenčních hovorů mobilních operátorů.